Om tillit.nu

Några frågor och svar

Vad är Tillit.nu?
En digital samlingsplats för kunskap, erfarenheter, forskning och inspiration kring frågor som rör tillit, lek, skapande och kreativitet. Fokus är samhällsutveckling och social hållbarhet. Tillit.nu växer organiskt - samskapas av användare som samlar och delar innehåll. På så sätt bygger vi en resursbas från olika kunskapsområden för alla som verkar för positiv samhällsutveckling med tillit, skapande, lek och kreativitet som verktyg.

Vem står bakom?
Tillit.nu
startades och drivs av det fria initiativet Tillitsverket med stöd av Allmänna arvsfonden.

Varför Tillit.nu?
Alla verkar överens om att TILLIT är viktigt för individen och samhället. Tillit leder till effektivitet, ökad ekonomisk tillväxt, bättre psykisk och fysisk hälsa, högre utbildningsnivåer, ett bärkraftigt samhälle. Icketillit bryter ner. Ändå talas det väldigt lite om hur vi bygger upp och bevarar tillit som förmåga och tillgång.

Man kan se att det finns två vägar som ger ökad tillit. Den ena är genom erfarenheter i livet. Man råkar ut för och går igenom en svårighet och bär erfarenheten i sitt liv.  Den andra vägen är genom medvetenhet. Medvetna val att välja att våga ha tillit. Det är den vägen som Tillitsverket intresserar sig för att utveckla. För att skapa långsiktig förändring vill vi sprida och fördjupa kunskap om tillit som förmåga och kapital, och om lekens, kreativitetens och skapandets kraft som tillitsbyggare.

Sverige är rikt på initiativ och samhällsförbättrande idéer som i grund och botten handlar om att bygga tillit.
I takt med att allt från hjärnforskare till nationalekonomer fokuserar på tillit, skapande, lek, kreativitet kan man ana att dessa projekt får högre prioritet. Men det går långsamt.

Vår förhoppning är att Tillit.nu kan bli en brygga.
Att du som driver tillitsbyggande initiativ kan hitta och ge stöd, argument och inspiration.
Att du som makthavare, tjänsteman kan få ökat förtroende och mod att våga satsa på det ännu oprövade.

Tillit.nu blir vad vi tillsammans gör den till.